Вершы аб каханні, шчасці, лёсе і жыцці (6101-6200)

 

Анатолій Балуценка

http://ab7t.narod.ru

 

 

6101     ПРЫЗЕМЛЕНАСЦЬ

 

Душа – як быццам птушка ў клетцы:

Ўзлятае меней, чым на крок.

 

 

6102     ГАЛОЎНЫ РУХАВIК

 

Пачуццяў шмат i добрых, i благiх,

Ды светам рухае каханне.

 

 

6103     УЛАДА НАД БУДУЧЫНЯЙ

 

Засмяецца душа цi заплача,

Ўсё залежыць цяпер ад цябе.

 

Home Page

 

6104     ПРЫГАЖОСЦЬ I КАРЫСНАСЦЬ

 

Бягуць аблокi – як карцiнкi,

Ды толькi хмара дасць дажджу.

 

 

6105     ЧАРЫ ПОЗIРКУ

 

Твой позiрк моцны, як ланцуг,

Схапiў i адпускаць не хоча.

 

 

6106     ЗАБЛУКАЛА

 

Заходзiла ў сунiчны бор,

Ды апынулася у нетрах.

 

Home Page

 

6107     ПЯШЧОТНАСЦЬ

 

Хоць камень мохам абрастае,

Ды лепей лашчыцца мурог.

 

 

6108     ГЛЯДЗЕЦЬ У КОРАНЬ

 

Тады пазнаеш нораў рэчкi,

Як зведаеш яе выток.

 

 

6109     ВЫБАР  ЗРОБЛЕНЫ

 

Зусiм другая можа лепш дарога,

Але яна вядзе у iншы бок.

 

Home Page

 

6110     ДАЛЁКАЯ ПРЫГАЖОСЦЬ

 

Здалёк i вогнiшча – як казка,

Ды дакрануцца нельга да агню.

 

 

6111     СIЛА ЛЁСУ

 

Хоць клiчуць зоры, вабiць Месяц,

Але не адарвацца ад Зямлi.

 

 

6112     ВАБНЫ СПАКОЙ

 

Прыемней плысцi па спакойнай плынi,

Бяда прыйдзе, калi закруцiць вiр.

 

Home Page

 

6113     ЦЯЖКI ПАЧАТАК

 

Заўсёды цяжкi толькi першы крок,

Пасля з слядоў i сцежка пракладзецца.

 

 

6114     УМОВА ПОСПЕХУ

 

Каб назбiраць сунiц паўнюткi збан,

Шукаць патрэбна лепшую палянку.

 

 

6115     СТРАЧАНАЕ

 

Калi адрэзаная скiба,

Нiяк не здатны бохан цэлым стаць.

 

Home Page

 

6116     АДНОЛЬКАВАСЦЬ

 

Адкуль бы бегчы не пачаў ручай,

Абавязкова дабяжыць да мора.

 

 

6117     ВЫДАТКI IСНАГА

 

Душу i позiрк вабiць прыгажосць,

А колькi ёсць вакол непрыгажосцi.

 

 

6118     ОШИБКА СУДЬБЫ

 

Достойна ласк и поцелуев,

Но сладость их не хочет дать судьба.

 

Home Page

 

6119     БЯЗВЫХАДНАСЦЬ

 

Душа – як птушка, ёй палёту трэба,

Ды моцна замiнаюць ланцугi.

 

 

6120     УСЁ ПРАХОДЗIЦЬ

 

Як нават доўгi час чарнеюць хмары,

Калiсьцi сонейка парадуе цяплом.

 

 

6121     УСМЕШКI ЛЁСУ

 

Занадта чорны небасхiл ўначы,

Хоць дзе-нiдзе, ды ярка ззяюць зоркi.

 

Home Page

 

6122     ЛЕПШАЕ ПРЫЙДЗЕ

 

Хай хвалi уздымаюцца высока,

Трываць патрэбна, лягуць яны ў штыль.

 

 

6123     ДАРЭМНАЯ ЗАЙЗДРАСЦЬ

 

Далiна ўлетку зайздрыла гары:

Вяршыня восенню пакрылася снягамi.

 

 

6124     НЕ Ў ТЫМ СУТНАСЦЬ

 

Хутка адгучала медзь аркестра:

Свята не ўтрымалася ў душы.

 

Home Page

 

6125     МАЎЧАННЕ – ЗОЛАТА

 

Гудуць бясконца правады,

Ды iх нiхто не слухае нiколi.

 

 

6126     КЕПСКI ВЫНIК

 

Калi стары занадта слабы конь,

Зусiм не вiнаватая дарога.

 

 

6127     ЗМЕНА СУТНАСЦI

 

I цень быць можа да спадобы,

Як спёка не дае дыхнуць.

 

Home Page

 

6128     ШУКАЦЬ У САБЕ

 

Свой кожны сам руйнуе лёс,

Ды не жадае праўду бачыць.

 

 

6129     ВIРТУАЛЬНАЯ ВОЛЯ

 

Душа, як птушка, вольная заўжды,

Ды кайданы трымаюць моцна цела.

 

 

6130     МУДРАСЦЬ

 

Лепш прамаўчаць, як гаўкае сабака,

Каб iншыя не падымалi гвалт.

 

Home Page

 

6131     ШЛЯХ ЛЁСАЎ

 

Нiбы насенне дзьмухаўца,

Ляцяць i лёсы шляхам невядомым.

 

 

6132     АГОНЬ ДУШЫ

 

Агонь пяшчотнага кахання

I ў сцюжу змерзнуць не дае.

 

 

6133     СТРАТА ЎЗНЁСЛАГА

 

Душа – разладжаная скрыпка,

Як абыякавасць запоўнiла яе.

 

Home Page

 

6134     РАДАСЦЬ IМКНЕННЯ

 

Прыемны, хаця цяжкi шлях к мэце,

Горш нiкуды ўжо болей не спяшацца.

 

 

6135     АГIДНАСЦЬ ПРЫМУСУ

 

На выгляд ў пляшцы воцат – як вада,

Бяда прыйдзе, як пiць яго прымусяць.

 

 

6136     СТРАЧАНАЯ РЭАЛЬНАСЦЬ

 

Няўдалы i гаротны лёс жанчын,

Калi каханне затуляла вочы.

 

Home Page

 

6137     НЕ ВОВРЕМЯ

 

Почему-то горестно и грустно

Стало от нахлынувшей любви.

 

 

6138     ПРИВЫЧКА

 

Невыносимо сразу бремя,

Но время приучает и к нему.

 

 

6139     СТАЛАСЦЬ

 

Хоць хораша спяваюць салаўi,

Ды толькi вераб'i вакол узiмку.

 

Home Page

 

6140     УЗАЕМАСУВЯЗЬ

 

Як стогне лес – не мёд i полю,

Хай лепей сцiшацца вятры.

 

 

6141     ПРЫЕМНАЕ

 

Як вабiць водар лiпавай прысады,

Хоць робiш круг, ёй хоча прайсцiсь.

 

 

6142     РОЗНЫЯ ВЫНIКI

 

На мяккiх душах застаецца след,

Няма слядоў, калi душа – як камень.

 

Home Page

 

6143     ПЕРАСЫЧАНАСЦЬ

 

I любае абрыдлым можа стаць,

Як спажываць яго ўвесь час праз меру.

 

 

6144     ЛАГIЧНАЯ СУВЯЗЬ

 

Калi ў чым-небудзь быў пачатак,

Абавязкова знойдзецца канец.

 

 

6145     УЛАСНIК

 

Неўрадлiвае хай поле,

Ды яно заўжды маё.

 

Home Page

 

6146     ПАВАГА IНШЫХ

 

Не трэба каламуцiць ручая:

Нiжэй па плынi хтосьцi мае смагу.

 

 

6147     НЕБЯСПЕКА РОСТУ

 

Маленькая таполя – як анёл,

А вырасце, i стане небяспечнай.

 

 

6148     ЧАРОЎНЫ СВЕТ

 

Чаруе прыгажосцю свет

I вабiць сваёй дзiўнай таямнiцай.

 

Home Page

 

6149     МЭТАНАКIРАВАНАСЦЬ

 

Хто рухацца ў сапраўднасцi жадае,

Той не баiць казкi пра хаду.

 

 

6150     ПРАДВЫЗНАЧЭННЕ

 

Прырода вымагае пэўных дзей,

I падмануць яе нiколi немагчыма.

 

 

6151     ЗАКОН ЖЫЦЦЯ

 

Падаюць дрэвы старыя,

Месца каб даць маладым.

 

Home Page

 

6152     ПАСПЕШНАЯ АДМОВА

 

Каханне шчодра кожнага кране,

Але яго мы самi абмiнаем.

 

 

6153     МОЦ ПЯШЧОТНАСЦI

 

Не заўжды магутнасць ёсць у сiлы,

Часам i ў пяшчотнасцi яна.

 

 

6154     РАЗДВОЕНАСЦЬ

 

Хоць грэе, нiбы сонейка, агонь,

Ды ён адначасова спапяляе.

 

Home Page

 

6155     СПАНТАННАСЦЬ

 

Свавольнiк лёс не слухае мяне,

То кiне ў вiр, то панясе па плынi.

 

 

6156     ВIДАВОЧНЫ ВЫНIК

 

Як назбiралась шмат страшэнных хмар,

Абавязкова будзе навальнiца.

 

 

6157     ПАДЛЕГЛАСЦЬ

 

Кахаю, па слядах тваiх iду,

Ты пакахаеш, i за мною пойдзеш.

 

Home Page

 

6158     ЦЕПЛЫНЯ ПАЧАТКУ

 

Вясна кахання цёплая заўжды,

Халодным стаць у змозе нават лета.

 

 

6159     ПУСТАЯ СПРАВА

 

Прасiць не трэба што-небудзь нiколi

У тых, што, безумоўна, не дадуць.

 

 

6160     НЕ ВЗЛЕТИТ

 

Женщина одна на раздорожье

Будто птица с раненым крылом.

 

Home Page

 

6161     ЗАЛОГ КАНЦА

 

Хай зроблены пакуль што першы крок,

Але калiсьцi скончыцца дарога.

 

 

6162     МОЩНОЕ СРЕДСТВО

 

Слово, как лекарство, исцеляет

Или ранит, словно острый меч.

 

 

6163     МАГЧЫМАСЦI

 

Словы здатны мёд ў душу пакласцi

Або ўзвесцi мiж людзьмi магутны мур.

 

Home Page

 

6164     САМОЕ ЛУЧШЕЕ

 

Из всех больших и маленьких щедрот

Душе всегда всего приятней ласка.

 

 

6165     ОТРАЖЕНИЕ

 

Любовь, как солнце, душу согревает,

Любовь былая светит, как луна.

 

 

6166     СЦЕЖКА КАХАННЯ

 

Ласкавы позiрк пракладае сцежку,

Па ёй каханне бегла каб ў душу.

 

Home Page

 

6167     ЦЯЖКI ВЫБАР

 

Ў клубок пераплялiся ўсе сцяжынкi:

Якой iсцi, не ведаю сама.

 

 

6168     УМОЎНЫ ЛАД

 

Жыццёвы шлях праходзiць па пустыне,

А бегчы мог заўжды сярод прысад.

 

 

6169     НЯПРОСТЫ АДКАЗ

 

Што лепей: кепскае каханне

Цi адзiноты горкi смак?

 

Home Page

 

6170     ЖАДАНАЯ ЦIШЫНЯ

 

Чутлiвая душа падобна скрыпцы:

Яе не чутна, калi вые джаз.

 

 

6171     ПОСПЕШНОСТЬ

 

Случается минутная услада,

А душу трудно исцелить от яда.

 

 

6172     ЭКСТРЭМАЛЬНЫЯ ЎМОВЫ

 

Здараецца, што i глыток вады,

Каштоўней, чым усё багацце свету.

 

Home Page

 

6173     РОЗНЫЯ ШЛЯХI

 

Ў жыццi бываюць розныя шляхi:

Ў тупік вядзе адзiн, ў абшардругi.

 

 

6174     ЦЯЖКI ЧАС

 

Калi пачнецца грукат грому,

Душа перажывае стому.

 

 

6175     АДНАСТАЙНАСЦЬ

 

Бясконца як адно i тое,

Аскома з'явiцца праз час.

 

Home Page

 

6176     РАЗНАСТАЙНАСЦЬ

 

Траве не толькi трэба ззянне сонца,

Ёй неабходны хмары i дажджы.

 

 

6177     ДАЛЕЙ – ГОРАЙ

 

Калi разбеглiся шляхi,

Час павялiчвае адлегласць памiж iмi.

 

 

6178     ЧЫСТЫ БРУД

 

Занадта брудна можна наслядзiць

I вельмi чыстымi нагамi.

 

Home Page

 

6179     ПЕРАЎВАСАБЛЕННЕ

 

Як вугаль, чорная зямля,

Ды родзiць хлеб, падобна снегу, белы.

 

 

6180     ХУТКАБЕЖНАСЦЬ

 

Краса падобна кветцы ружы:

Падорыць радасцьзнiкне назаўжды.

 

 

6181     НАТХНЕННЕ

 

I цяжкая дарога будзе лёгкай,

Як побач чутны пошчак салаўя.

 

Home Page

 

6182     ЛУЧШЕЕ

 

Крепка обида, как скала,

Ей стоило рассыпаться песочком.

 

 

6183     ТАКАЯ ПОРОДА

 

У лука горькое перо,

И никогда не будет сладким.

 

 

6184     АБАЧЛIВАСЦЬ

 

Ў рачулку з глейкiм дном лепш не заходзiць:

Абавязкова пойдзе каламуць.

 

Home Page

 

6185     МIРАЖ

 

Iмкненне генералам стацьпустое,

Не трэба столькi генералаў, як салдат.

 

 

6186     КЛIЧА МЭТА

 

Калi наперадзе мэта,

Жыццёвы шлях заўжды лягчэйшы.

 

 

6187     ВАБНЫ ЧАС

 

Спадае хутка яблынь цвет,

Спяшацца трэба зведаць асалоду.

 

Home Page

 

6188     НАДЗЕЙНАСЦЬ

 

Ў каханнi вельмi важны парытэт,

Бяда, калi знiкае раўнавага.

 

 

6189     ПРАЗОРЛIВЫ ПОЗIРК

 

Глядзi уважлiва на свет,

Абавязкова ўбачыш Бога.

 

 

6190     ПАРАЗУМЕННЕ

 

Як крочаць па дарозе двое,

Адзiн павiнен кiраваць.

 

Home Page

 

6191     РАДАСЦЬ МРОI

 

У мрой заўжды пунсовы колер,

Хоць чорна-шэрае жыццё.

 

 

6192     ЭРЗАЦ

 

Хай мроi сэрца саграваюць,

Як iншага няма цяпла.

 

 

6193     ВЫНIК

 

Устойлiвы заўсёды стан,

Калi надзейная апора.

 

Home Page

 

6194     НЕИЗВЕСТНОСТЬ

 

Чудесный аромат имел цветок,

Но горький плод мне подарила осень.

 

 

6195     НА ВЫБАР

 

Мо, лепш ружовы мець падман,

Чым надта чорную сапраўднасць?

 

 

6196     МОЦНЫЯ СРОДКI

 

Ад шчодрай ласкi i пяшчоты

Мякчэе сэрца i душа.

 

Home Page

 

6197     ЛЕПШ

 

Лепш на замку трымаць язык,

Чым сеяць iм насенне крыўды.

 

 

6198     ЗОРНАЕ ЖАДАННЕ

 

Хацелась лёс прыдбаць мне стромкi:

Душу гнятуць яго абломкi.

 

 

6199     ЖАНОЧЫ БОЛЬ

 

Быць кiнутайнайгошая абраза

З усiх магчымых кпiнаў i абраз.

 

Home Page

 

6200     СВАБОДА ВЫБАРУ

 

Спяваць асаннусамы горшы лёс,

Якi быць толькi можа у паэта.

 

26.06–4.07.2001

 

Home Page     Верш 6201

 

 

 

Hosted by uCoz