Вершы аб каханні, шчасці, лёсе і жыцці (6801-6900)

 

Анатолій Балуценка

http://ab7t.narod.ru

 

 

6801     ЗМЕНЫ ГУСТУ

 

Абрыдне з часам i блакiт,

Зноў вабяць белыя аблокi.

 

 

6802     ЛЕПШЫ ВЫНIК

 

Хоць зоркi ўласным зiхацяць святлом,

Лепш свецiць месяц адбiццём ад сонца.

 

 

6803     АСЦЯРОЖНАСЦЬ

 

Не пераходзiць лепш там рэчку ўброд,

Дзе дно дакладна не знаёма.

 

Home Page

 

6804     БЕЛАЕ I ЧОРНАЕ

 

Не толькi лёс знаходкi здатны даць,

Ён вымагае часам несцi страты.

 

 

6805     БЕСКАРЫСНАСЦЬ

 

Калi цябе не заўважаюць,

Нагадваць не патрэбна аб сабе.

 

 

6806     АГУЛЬНЫ ЛЁС

 

Сплятуцца лёсы, нiбы каранi,

Не раз'яднацца ужо без болю.

 

Home Page

 

6807     ВЯСНОВАЯ НАДЗЕЯ

 

Дуб запытаўся у сасны:

«Што ты чакаеш ад вясны

 

 

6808     МIНУЛАЕ

 

Каханне знiкла, толькi рэха

Яшчэ лунае, як уцеха.

 

 

6809     ЛЕПШ ГАЛАВОЙ

 

Ад працы будуць мазалi,

Калi рабiць яе рукамi.

 

Home Page

 

6810     ШКАДА

 

Парой у птушкi не хапае сiл,

Данеслi крылы каб яе у вырай.

 

 

6811     ТРЫВОЖНЫ СПАКОЙ

 

Пад лёдам сом прыдбаў спакой,

Ды кiслароду не хапала.

 

 

6812     РАДАСЦЬ ПЕРАМОГI

 

I цяжкая дарога стане лёгкай,

Як мроя здзейснiцца ў канцы.

 

Home Page

 

6813     СЛУШНЫ ПАДЫХОД

 

Лепш небяспеку абысцi,

Чым выпрабоўваць лёс на моцнасць.

 

 

6814     ВIРТУАЛЬНАЕ ШЧАСЦЕ

 

Летуценне не дасць асалоды для цела,

Ды ўзносiць ў нябёсы душу.

 

 

6815     IМГНЕННЕ ШЧАСЦЯ

 

Калi няма святла ад сонца,

Хай месяц часам дасць яго.

 

Home Page

 

6816     ЧЫСТАЯ ДУША

 

Пускаць ў душу не трэба бруд,

Каб не цярпець ёй ад пакут.

 

 

6817     НЕВЯДОМАЯ БУДУЧЫНЯ

 

Плыве па хвалях карабель кахання,

Цi не патопiць яго люты шторм?

 

 

6818     НАДЗЕЙНАЯ СХОВАНКА

 

I кепскае надвор'е не зашкодзiць,

Як ёсць прытулак для душы.

 

Home Page

 

6819     БЯСПЕЧНЫ ШЛЯХ

 

Як мудрасцi не хопiць, лёс

Упасцi пад адхон у змозе.

 

 

6820     ПАРАДА

 

Каханне можна утрымаць

Не дапяканнем, а каханнем.

 

 

6821     БЕСКОНЕЧНОЕ СЧАСТЬЕ

 

Когда пьянеешь от любви,

Всегда захочется похмелья.

 

Home Page

 

6822     НЕОЖИДАННОСТЬ

 

Бывает, горькие слова,

В конце концов, напоят мёдом.

 

 

6823     ГЛАВНЫЕ ШАГИ

 

В пути всегда важней всего,

Как первый шаг, так и последний.

 

 

6824     НЕ СХАВАЦЦА

 

Як замятаць сляды мятлою,

Ўсё роўна застаецца след.

 

Home Page

 

6825     ЗАГАРТАВАНАСЦЬ

 

Горка, як спаткалася няўдача,

Ведаць трэба – не апошняя яна.

 

 

6826     СТАЛЫ ВЫБАР

 

Шмат вельмi розных кветак ёсць,

Ды вабiць толькi водар ружы.

 

 

6827     УКОЛЫ ЛЁСУ

 

Не плач, што адляцелi жураўлi,

Вяртацца трэба iм абавязкова.

 

Home Page

 

6828     ШЧАСЛIВЫ ВЫПАДАК

 

I нават залатая рыбка

Калiсьцi ў сетку пападзе.

 

 

6829     РАЗГУБЛЕНАСЦЬ

 

Не будзе шпак спяваць рулады,

Калi займуць шпакоўню вераб'i.

 

 

6830     НЕСПАДЗЯВАНАСЦI ЛЁСУ

 

I жвавы, нiбы ртуць, ручай

Калiсьцi можа перасохнуць.

 

Home Page

 

6831     МАРНАСЦЬ

 

Галiнкi страчаныя дрэва шкадавала,

Ды пiлаваць ужо пачалi ствол.

 

 

6832     ПРЫЗНАЧЭННЕ

 

Без руплiвай мужчынскай рукi

Засумуе зямля i жанчына.

 

 

6833     РАТАЎНIЧЫЯ ВАДЫ

 

Няма чаго сасне крывой журыцца,

Прамую выбяруць сякера i пiла.

 

Home Page

 

6834     УЗАЕМНАСЦЬ

 

Хаця пчала i забярэ нектар,

Яго карысна аддаваць для кветкi.

 

 

6835     СТАЛАСЦЬ

 

Заўжды салёна-горкi пот,

Бо ён не здатны быць салодкiм.

 

 

6836     САПРАЎДНАЯ ПРЫГАЖОСЦЬ

 

Твар аздабляе макiяж,

Ды вабiць значна больш усмешка.

 

Home Page

 

6837     УЗНЁСЛАСЦЬ ДУШЫ

 

Цудоўна кладзецца пад ногi дарога,

Калi у палёце душа.

 

 

6838     ВАДЫ АД ГОДНАСЦI

 

Безабаронны – як дзiця,

Бо, нiбы волат, моцнае сумленне.

 

 

6839     КОЖНАМУ – СВАЁ

 

У птушакпоўная свабода,

Ды розныя iм месцы па душы.

 

Home Page

 

6840     ШЧАСЛIВЫ ВЫПАДАК

 

I новая падкова у каня

Камусьцi адрываецца на шчасце.

 

 

6841     ЗНОЎ РЭАЛЬНАСЦЬ

 

Малы назойлiвы камар,

Ды можа знiшчыць велiч мар.

 

 

6842     ПАМЯРКОЎНАСЦЬ

 

Хоць на кароткiм ланцугу,

Ды ў будцы з поўнай мiскай ежы.

 

Home Page

 

6843     АБМЯЖАВАНАСЦЬ

 

Шмат вельмi вабнага вакол,

Ды абхапiць не хопiць рук i часу.

 

 

6844     ПАКОРНАСЦЬ I АДВАГА

 

Кладзецца у пракос трава,

Але з касой не згодны камень.

 

 

6845     У МЕРУ

 

I лес ад ветру зашумiць,

Яму ласкавы ветрык да спадобы.

 

Home Page

 

6846     ВАБНЫ ВЫНIК

 

Калi ёсць моц у плынi ручая,

Вада на дне каменьчыкi варушыць.

 

 

6847     МОЦ ГАРМОНАЎ

 

Ад кахання няма паратунку,

Моцнай плынi нiчым не стрымаць.

 

 

6848     СЧАСТЬЕ

 

Руки нежные твои

Дарят наслажденье.

 

Home Page

 

6849     ПРОТИВОСТОЯНИЕ

 

О скалы громадные волны разбились,

А если бы не было скал?

 

 

6850     ТРУДНЫЙ ВОПРОС

 

У цветов прекрасный аромат,

Но плоды из них какими будут?

 

 

6851     ПРИЗЕМЛЁННОСТЬ

 

И сколько б тучи в небе не ходили,

Пролить им дождь придётся на землю.

 

Home Page

 

6852     СХАВАНАЯ ЯКАСЦЬ

 

Хоць белая кара бярозы,

Ды дзёгаць робiцца з яе.

 

 

6853     НЯСТРЫМНАЯ СIЛА

 

I моцны дуб у два абхваты

Не устаiць перад пiлой.

 

 

6854     БЛIЗКАЯ СВАБОДА

 

Не здатны утрымаць ланцуг,

Калi зусiм згнiе ашыйнiк.

 

Home Page

 

6855     ДАРЭМНАЕ СПАДЗЯВАННЕ

 

Калi жыве у марах журавель,

Не утрымаць ў руках сiнiцу.

 

 

6856     ВАБНЫ ЧАС

 

Iскрыцца, нiбы сонейка, раса,

Ды цуд згасае, як нацягнуць хмары.

 

 

6857     МОЦНАЯ АБАРОНА

 

Магутнасць ўсёй жаночай зброi

Бярэ не кожнага ў палон.

 

Home Page

 

6858     КЕПСКАЯ ЧАСОВАСЦЬ

 

Як шлях на час паходня асвятляе,

То потым горш у цемразi iсцi.

 

 

6859     РОЗНЫЯ ЛЁСЫ

 

Хоць свецiць сонейка для ўсiх,

Сагрэць душу не ў змозе кожны.

 

 

6860     УПЭЎНЕНАСЦЬ

 

Мароз не вельмi дакучае,

Як ў хаце добра грэе печ.

 

Home Page

 

6861     ЖОРСТКАСЦЬ

 

Калоссе залатой пшанiцы

Без жалю жорстка рэжа серп.

 

 

6862     ВЫНIК НЕДАХОПУ

 

I соль здавацца будзе мёдам,

Яе як доўга не было.

 

 

6863     УЛАСНЫ ВЫБАР

 

Што лепш: ратуючы падман

Цi праўда з горкiх цяжкiх ран?

 

Home Page

 

6864     ГОРА АД РОЗУМУ

 

Варон нiхто не памячае,

Лябёдка коле вочы ўсiм.

 

 

6865     ПРАКТЫЧНАСЦЬ

 

Калi няма у рэчцы рыбы,

Не трэба вуды закiдаць.

 

 

6866     ВЫКРУНТАСЫ ЛЁСУ

 

Хацела слухаць салаўя,

Ды ён ў суседнi лес падаўся.

 

Home Page

 

6867     БОЛЬ ДУШЫ

 

Ад спёкi трэскае зямля,

Што ж адбываецца у душах?

 

 

6868     ПРОЦIЛЕГЛЫ ВЫНIК

 

Калi салодкае заўжды,

Яно здаецца горш бяды.

 

 

6869     ПЕРАШКОДА ШЧАСЦЮ

 

Прахалоду не дасць свежы вецер,

Калі сметнiк ў яго на шляху.

 

Home Page

 

6870     ФАНТАЗIЯ

 

Блакiтная няхай папесцiць мара,

Калi жыццёпакутлiвая кара.

 

 

6871     ПАДМАН ЗРОКУ

 

Калi душы бясконца любы,

Не памячаюць безлiч вад.

 

 

6872     ЗМЕНЛIВАСЦЬ ЛЁСУ

 

Вiр здатны зацягнуць на дно,

Як нават можаш добра плаваць.

 

Home Page

 

6873     НЯПОЎНАЕ ШЧАСЦЕ

 

Хай часам вочы выядае дым,

Ды грэе добра вогнiшча ўсё роўна.

 

 

6874     БЕЗДАПАМОЖНАСЦЬ

 

Калi iдзе шалёны лiвень,

Не дапаможа парасон.

 

 

6875     ГОРКАЯ РЭАЛЬНАСЦЬ

 

Не дапамогуць акуляры,

Калi няма на што глядзець.

 

Home Page

 

6876     ШЛЯХ У НIКУДЫ

 

Не заўсёды ёсць канец дарогi:

Ад пачатку шлях iшоў ў тупiк.

 

 

6877     МАСТАК

 

Як мае музыкант вялiкi талент,

Сыграе добра на адной струне.

 

 

6878     МАСКIРОЎКА

 

Пад белым, нiбы снег, адзеннем

Быць можа чорная душа.

 

Home Page

 

6879     НЕЧАКАНАСЦЬ

 

На чыстай, нiбы белы снег, дарозе

Упасцi можна ў надта чорны бруд.

 

 

6880     НАДЗЕЯ

 

I самыя глухiя нетры

Бяспечны маюць выхад не адзiн.

 

 

6881     УСЁ НАПЕРАДЗЕ

 

Калi на яблынi зялёны яблык ёсць,

Чырвоным стане ўвосень i духмяным.

 

Home Page

 

6882     ПОШУК ЛЕПШАГА

 

На месцы камень абрастае,

Але на малы i ссохлы мох.

 

 

6883     НЕАБХОДНАСЦЬ

 

У кожнай птушкi ёсць сваё гняздо,

Iначай дзе ёй высядзець яечкi?

 

 

6884     ПЕРАД БУРАЙ

 

Працяглая цiша заўсёды

Трывогу пасее ў душы.

 

Home Page

 

6885     ЖЫЦЦЁВЫ ВАКЗАЛ

 

Заўжды лепш ехаць ў першым цягнiку,

Другога можна i не дачакацца.

 

 

6886     НАСТОЙЛIВАСЦЬ

 

Каб шчасце заблукаць было не ў змозе,

Патрэбна цэлы час яго гукаць.

 

 

6887     АБАЧЛIВАСЦЬ

 

Калi благое дно у лодкi,

Спускаць яе не трэба на ваду.

 

Home Page

 

6888     УЛАСНЫ ВАБАР

 

Калi зайшоў ў сасновы лес,

Iглiца будзе пад нагамi.

 

 

6889     АБЫСЦI БОКАМ

 

Змяя не джалiць без прычыны,

Не трэба ёй даваць падстаў.

 

 

6890     ЖОРСТКАСЦЬ I ЛАГОДНАСЦЬ

 

I ў мароз здараецца адлiга,

Толькi на кроткi вельмi час.

 

Home Page

 

6891     КРАСА I БОЛЬ

 

Не бывае ружы без калючак:

За прыгожосць патрэбна заплацiць.

 

 

6892     УЛАСНЫ ВОПЫТ

 

Каб шчасце годна ацанiць,

I смак няшчасця трэба ведаць.

 

 

6893     АГУЛЬНАЯ ГРЭШНАСЦЬ

 

I нават чыстая паверхня

Амаль нябачны мае пыл.

 

Home Page

 

6894     НАДЗЕЙНАЯ ПРАВЕРКА

 

Як чырвань шчокi залiвае,

Жыве сумленне у душы.

 

 

6895     ЗНОЎ ПРАСЁЛАК

 

Заўжды клубiцца слупам пыл,

Як магiстраль ў жыццi згубiў.

 

 

6896      РАЗЫХОДЖАННЕ

 

Не заўжды духмяны водар

Вызначае добры смак.

 

Home Page

 

6897     СПАЗНЕЛЫ СПАКОЙ

 

Пранеслась злая бура над сасной,

Зламала ствол. К чаму цяпер спакой?

 

 

6898     ПЕРШАПАЧАТАК

 

Пракласцi цяжка першы след,

Пасля iдзе шлях, як па маслу.

 

 

6899     УСЁ МIНАЕ

 

I ў вясновай моцнай плынi

З часам скончыцца вада.

 

Home Page

 

6900     ПАЖАР

 

Агонь кахання лёгка запалiць,

А пагасiць яго не вельмi проста.

 

24.07–28.07.2001

 

Home Page     Верш 6901

 

 

 

Hosted by uCoz